Facebook

Instagram

Youtube

Ce este comunicarea?

Comunicarea (in varianta cea mai simpla) este actul de transfer de informații dintr-un loc in altul.

Deși aceasta este o definiție simplă, atunci când ne gândim cum putem comunica subiectul devine mult mai complex. Există mai multe categorii de comunicare și ele pot apărea în orice moment simultan.

Diferitele categorii de comunicare includ:

  • Comunicare vorbită sau verbală: față-în-față, telefon, radio sau televiziune și alte mijloace de comunicare.
  • Comunicarea non-verbală: limbajul corpului, gesturile, modul în care ne îmbracăm sau acționăm – chiar și parfumul nostru.
  • Comunicare scrisă: scrisori, e-mailuri, cărți, reviste, Internet sau prin alte mijloace de comunicare.
  • Vizualizări: graficele și diagramele, hărțile, logo-urile și alte vizualizări pot comunica mesaje.

fz1Procesul de comunicare interpersonală nu poate fi privit ca un fenomen care pur și simplu “se întâmplă”, ci ar trebui văzut ca un proces care implică participanții la negocierea rolului lor în acest proces, fie conștient, fie inconștient.

Expeditorii și receptorii sunt, desigur, vitali în comunicare. În comunicarea față în față rolurile expeditorului și ale receptorului nu sunt distincte, deoarece ambele părți comunică între ele, chiar dacă în moduri foarte subtile, cum ar fi contactul cu ochii (sau lipsa) și limbajul corpului general.

Există multe alte modalități subtile prin care comunicăm (poate chiar neintenționat), de exemplu tonul vocii noastre poate da indicii despre starea noastră emoțională, în timp ce gesturile pot contribui la mesajul vorbit.

În comunicarea scrisă, expeditorul și receptorul sunt mai usor de depistat. Astăzi, toți putem să scriem și să publicăm online ideile noastre, ceea ce a dus la o explozie a posibilităților de informare și comunicare.

 

Procesul de comunicare

Un mesaj sau o comunicare este trimisă de către expeditor printr-un canal de comunicare către un receptor sau către mai mulți receptori.

Expeditorul trebuie să codifice mesajul (informațiile transmise) într-o formă adecvată canalului de comunicare, iar receptorul decodifică apoi mesajul pentru a înțelege semnificația acestuia.

În orice stadiu al procesului de comunicare pot să apară neînțelegeri. Comunicarea eficientă implică minimizarea potențialului de neînțelegere și depășirea oricăror bariere în calea comunicării în fiecare etapă a procesului de comunicare.

Un comunicator eficient își înțelege audiența, alege un canal de comunicare adecvat, își expune mesajul la acest canal și codifică mesajul pentru a reduce neînțelegerile de către receptor.

El va căuta de asemenea feedback de la receptor cu privire la felul în care mesajul este înțeles și încearcă să corecteze orice neînțelegere sau confuzie cât mai curând posibil.

Receptorii pot folosi tehnici precum Clarificarea și Reflecția ca modalități eficiente de a se asigura că mesajul trimis a fost înțeles corect.

 

Canalele de comunicare

Teoria comunicării afirma mai devreme că, comunicarea implică un expeditor și un receptor care transmit informații printr-un canal de comunicare.

Canalele de comunicare reprezintă termenul dat modului în care comunicăm. Există mai multe canale de comunicare disponibile astăzi, de exemplu: conversații față în față, apeluri telefonice, mesaje text, e-mail, Internet (inclusiv social media precum Facebook și Twitter), radio și TV, scrisori scrise, broșuri și rapoarte pentru a numi doar câteva.

Alegerea unui canal de comunicare adecvat este vitală pentru o comunicare eficientă, deoarece fiecare canal de comunicare are puncte forte și puncte slabe diferite.

De exemplu, difuzarea de știri despre un eveniment viitor printr-o scrisoare scrisă ar putea să transmită mesajul în mod clar unuia sau a doi indivizi, dar nu va fi eficient pentru a transmite mesajul unui număr mare de persoane. Pe de altă parte, transmiterea informațiilor complexe tehnice se face mai bine printr-un document tipărit decât printr-un mesaj vorbit, deoarece receptorul este capabil să asimileze informațiile în ritm propriu și să revizuiască elementele pe care nu le înțeleg pe deplin.

 

Codificarea mesajelor

Toate mesajele trebuie să fie codificate într-o formă care poate fi transmisă de canalul de comunicație ales pentru mesaj.

Cu toții facem asta în fiecare zi când transferăm gânduri abstracte în cuvinte vorbite sau în formă scrisă. Cu toate acestea, alte canale de comunicare necesită diferite forme de codificare, de exemplu: textul scris pentru un raport nu va funcționa bine dacă se difuzează printr-un program radio și textul scurt, abreviat utilizat în mesajele text ar fi inadecvat dacă este trimis printr-o scrisoare.

Datele complexe pot fi comunicate cel mai bine folosind un grafic sau o diagramă sau o altă vizualizare.

Comunicatorii eficienți își codifică mesajele în mintea lor, precum și pe canalul de comunicare. Aceasta implică o utilizare adecvată a limbii, transmiterea informațiilor pur și simplu, anticiparea și eliminarea cauzelor probabile de confuzie și neînțelegere și cunoașterea experienței receptorilor în decodificarea altor comunicări similare. Codificarea reușită a mesajelor este o abilitate vitală în comunicarea eficientă.

 

Decodificarea mesajelor

Odată primit, receptorul trebuie să decodeze mesajul. Decodificarea cu succes este, de asemenea, o abilitate vitală de comunicare.

Oamenii vor decoda și vor înțelege mesajele în diferite moduri, bazându-se pe orice obstacole în comunicare care ar putea fi prezente, experiența lor și înțelegerea contextului mesajului, starea lor psihologică, timpul și locul primirii, precum și mulți alți factori potențiali.

Înțelegerea modului în care mesajul va fi decodificat și anticiparea cât mai multor potențiale surse de neînțelegere posibil este atuul unui comunicator de succes.

 

Feedback

Receptorul mesajului poate furniza feedback despre modul în care a înțeles mesajul atât prin reacții verbale, cât și prin reacții non-verbale.

Comunicatorii eficienți acordă o atenție deosebită acestui feedback, deoarece este singurul mod de a evalua dacă mesajul a fost înțeles ca fiind intenționat și permite orice corectare a confuziei.

Rețineți că mărimea și forma feedback-ului vor varia în funcție de canalul de comunicare utilizat: de exemplu, feedback-ul în timpul unei conversații față-în-față sau telefonică va fi imediat și direct, în timp ce feedback-ul la mesajele transmise prin TV sau radio va fi indirect și poate fi întârziat sau chiar transmis prin alte mijloace, cum ar fi Internetul.

fz2