Facebook

Instagram

Youtube

Cele 3 modele de comunicare

DE RETINUT!

• Modelele de comunicare nu sunt suficient de complexe pentru a surprinde cu adevărat toate aspectele comunicării, dar ne pot ajuta să examinăm diferiții pași ai procesului, pentru a înțelege mai bine comunicarea.

Modelul de transmisie al comunicării descrie comunicarea ca un proces liniar unidirecțional în care un expeditor codifică un mesaj și îl transmite printr-un canal către un receptor care decodifică mesajul.

Modelul de interacțiune al comunicării descrie comunicarea ca un proces bidirecțional în care participanții alternează pozițiile ca emițător și receptor și generează sens prin trimiterea și primirea de feedback în contexte fizice și psihologice. Acest model surprinde aspectele interactive ale comunicării, dar încă nu ține cont de modul în care comunicarea ne construiește realitățile și este influențată de contexte sociale și culturale.

Modelul tranzacțional al comunicării descrie comunicarea ca un proces în care comunicatorii generează realități sociale în contexte sociale, relaționale și culturale. Conform acestui model participanții sunt simultan expeditori și destinatari și explică modul în care comunicarea ne construiește realitățile, relațiile și comunitățile.